Velkommen til Julegada

Varaordfører Berit Kittelsen fikk ideen, og sier hun aldri har hatt det så moro som politiker som de siste månedene i høst.

Varaordfører Berit Kittelsen fikk ideen, og sier hun aldri har hatt det så moro som politiker som de siste månedene i høst.

40.000 BESØKENDE
– Vi dro til Dresden med formannskapet, og jeg lanserte ideen om julemarked. Jeg hadde aldri trodd det skulle bli så gigantisk som det blir. Fantastisk gøy å få lov å være med på å skape dette i Vennesla, sier hun og formelig jubler.

Arrangørene regner med opp mot 40.000 besøkende de åtte dagene julemarkedet varer fra 13. til 20. desember. Rundt henne står tre menn som har jobbet nesten natt og dag i ukesvis: Leder i komiteen, Alexander Etsy Jensen, leder i Hunsfos Opplevelse Agnar Espegren og kultursjef i kommunen Arnstein Håkonsen.

– Velkommen skal alle være. Vi som er politikere har sjelden jobbet så godt sammen. Næringsliv og kulturliv har bare vært en fryd å samarbeide med. Vi håper vi skaper noe som vil vare i mange år og sette jule-Vennesla på kartet. Hele målet er å skape liv og røre og økt handel i Vennesla, sier Etsy Jensen.

HVER ENESTE HALVTIME!
Arnstein Håkonsen har engasjert kulturskolene i både Vennesla, Søgne, Iveland og Birkenes og talenter og kunstnere fra alle kanter.

– Jeg hadde heller ikke tenkt vi skulle greie denne stør- relsen. Hver eneste halvtime i åtte dager blir det kultur- arrangementer flere steder i Gågata. Hver eneste halvtime! Håkonsen har vært med på å arrangere både Quartfestivalen og mange store ting.

– Men jeg har aldri vært borte i et så omfattende opplegg med konserter og aktiviteter. Vi har mer enn 160 arrange- menter de åtte dagene julemarkedet varer, sier han. Håkonsen har jobbet med hundrevis av løse tråder. Blir det strøm nok i sentrum? Vakthold. Søppelhåndtering.

BLIR HELT VILT!
Brumlebassen fra Hunsøya, Agnar Espegren, har ordnet leie- takere til bodene og står for alle konsertene. Etsy Jensen ler og sier han aldri har samarbeidet med maken til energi- bunt.

– Noen hundre timer går jo med. Men så gøy. Kjempe- flott. Det blir helt vilt. Nå skal vi vise dem nede i byen hvem som kan lage julestemning og snu handelsstrømmen, sier Espegren, som har leid inn både Ingebjørg Bratland, Lindesnes trekkspillklubb og et gospelkor fra Chicago til konsertene i det store teltet. Han setter seg aldri små mål.

KAN NÅR VI VIL
– Det er noe av det viktigste vi har lært gjennom arbei- det med julemarkedet. Vi kan i Vennesla når vi står sam- men og drar i samme retning. Nå håper vi at vi vil merkes over hele Sørlandet og at venndølene og en del andre sørlendinger legger hele julehandelen til Vennesla, sier Etsy Jensen, før Berit Kittelsen organiserer gjengen til et skikkelig festrop: VELKOMMEN TIL JULEGADA!