Bor det en liten kremmer i deg?

Nyhet til alle små kremmere dere ute. Nå tilbyr vi en boden "Sweet Little Bakery" til barn som ønsker å selge noe i Julegada.

Her kan du selge hjemmebakst eller fra butikk, til inntekt for en god sak du brenner for. En herlig førjulsaktivitet sammen med barn, barnebarn eller gode venner. I tillegg er det gratis. 

For bestilling av plass ta kontakt med Julegada på tlf 90877133. Vi setter opp 2-3 timers vakter gratis for en god sak.  

Plssering: Barnas bu i Gamlegada ved Kulturhuset.

NB! Forutsetter at det er voksne tilstede.